Publicidade

Publicidade

Publicidade
  • esquerda direita Correr
  • para cima Saltar

O teu restaurante de hambúrgueres favorito fecha daqui a 60 segundos. Consegues chegar a tempo para um último hambúrguer?

Ajuda

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Publicidade

Multijogadores
Publicidade